Ekonom Jiří Daněk

Jiří Daněk
Ekonomické poradenství, tlumočník italského jazyka, internetová problematika,
registrace průmyslového vlastnictví a ochranných známek na ÚPV. mob:+420604244840